Avís legal

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

Rambla de Catalunya, 10
08007 Barcelona
T +34 93 317 19 20
F +34 93 317 83 86
colegi@periodistes.org

CIF: Q-5856081-D
Inscrit al Registre de Col.legis Professionals a la Direcció General de Dret i Identitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el númoer P/C-2001.

Per a qualsevol consulta o petició relativa a les dades de caràcter personal, i/o d’empresa, us podeu adreçar a l’adreça de correu:colegi@periodistes.org

1.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’ informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA creat amb les dades obtingudes al portal a través de la cumplimentació per part de l’usuari de qualsevol dels formularis de recollida de dades, i/o enviament de missatge de correu electrònic a l’adreça colegi@periodistes.org

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació sobre la prestació dels serveis oferts pel portal, com també per a la realització d’activitats promocionals i publicitàries de COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA per qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics.

1.1.- Consentiment de l’usuari

L’usuari accepta la inclusió de les dades que ha proporcionat omplint qualsevol dels formularis de recollida de dades i/o enviant algun missatge electrònic a l’adreça colegi@periodistes.org, en el fitxer de dades de caràcter personal descrit anteriorment.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció del portal on se sol·licitin, l’usuari serà convenientment informat, per mitjà de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels seus drets.

1.2.- Drets de l’usuari

L’usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets que reconeix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades i particularment els drets d’accés, de rectificació o de cancel·lació de dades i d’oposició.

Els drets als que fa referència el paràgraf anterior podran ser exercits per l’usuari mitjançant la sol·licitud dirigida a COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA, Rambla de Catalunya, 10, 08007 Barcelona o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreçacolegi@periodistes.org

1.3.- Mesures de seguretat

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA informa a l’usuari que per tal d’accedir a alguna part dels continguts del portal, pot ser necessari emplenar prèviament els fitxers d’alta, o similar, en els quals se sol·liciti a l’usuari la introducció de dades de caràcter personal. Igualment, i amb l’objectiu de millorar els seus serveis, COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA podrà activar programes de “cookies” a través dels quals s’obtinguin dades de l’usuari.